Ubezpieczenie D&O - co to jest?

Ubezpieczenie D&O (z angielskiego Directors’ and Officers’ liability insurance) jest produktem ubezpieczeniowym odpowiedzialności cywilnej dyrektorów i urzędników. Ma na celu ochronę majątku osobistego dyrektorów korporacyjnych i urzędników w przypadku, gdy zostaną osobiście pozwani przez pracowników, sprzedawców, konkurentów, inwestorów, klientów lub inne osoby trzecie za czynności – rzeczywiste lub domniemane – związane z zarządzaniem firmą.
Dowiedz się więcej

Przed czym chroni ubezpieczenie władz spółki?

Jeśli chcesz zabezpieczyć kapitał wysokiego ryzyka lub finansowanie od inwestorów, najprawdopodobniej będziesz potrzebować ubezpieczenia D&O. W tym wypadku będzie ono stanowiło formę ochrony ewentualnych inwestorów. Podobnie, jeśli chcesz zatrudnić i zachęcić do współpracy wykwalifikowanych dyrektorów, ubezpieczenie zarządu spółki będzie użyteczne. W przeciwnym razie osoby kandydujące na stanowiska zarządcze mogą być niechętne do narażania swoich aktywów osobistych.

Ubezpieczenie władz spółki, które zwykle chroni również firmę, obejmuje także opłaty prawne, rozliczenia i koszty innego rodzaju. Ubezpieczenie D&O jest zabezpieczeniem finansowym dla standardowego świadczenia odszkodowawczego, które chroni osoby pełniące funkcje zarządcze w spółce przed stratami wynikającymi z ich roli w firmie. Dyrektorzy i kierownicy są pozywani z różnych powodów związanych z pełnionymi przez nich rolami w firmie. Powodami tymi mogą być takie sytuacje, jak na przykład: naruszenie obowiązku powierniczego, które skutkuje stratami finansowymi lub upadłością, niezgodne z rzeczywistością przedstawienie aktywów firmy, czy niewłaściwe wykorzystanie funduszy firmy. Innymi czynnikami przywoływanymi w pozwach są: oszustwa, nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w miejscu pracy, kradzież własności intelektualnej, kłusownictwo pracownicze lub klientów konkurencji lub brak ładu korporacyjnego.

Jak działa ubezpieczenie D&O w Polsce i kogo chroni?

Początki tego produktu ubezpieczeniowego sięgają lat 30 XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Dla polskich kadr kierowniczych różnego rodzaju dostępne są od ponad dwudziestu lat. Na ten moment ubezpiecza się w ten sposób wiele członków rad nadzorczych i zarządów, niezależnie od wielkości firmy i rodzaju pełnionych przez nią usług. Do osób chronionych tego rodzaju ubezpieczeniem, poza członkami zarządów, zaliczają się także główni księgowi, pracownicy pełniący funkcje nadzorcze, ich współmałżonkowie oraz spadkobiercy.
Kontakt