Ubezpieczenie członków zarządu D&O - cena

Ubezpieczenie OC członków zarządu stanowi doskonały sposób na zabezpieczenie personelu zarządzających spółką. Zanim jednak zostanie podpisana umowa z ubezpieczycielem, należy dokładnie przyjrzeć się kwocie, jaką będzie trzeba zapłacić za objęcie ochroną ubezpieczeniową. Jaki jest więc koszt ubezpieczenia członków zarządu?

Niejednorodna cena

Ubezpieczenia D&O coraz częściej pojawiają się w ofercie towarzystw ubezpieczeniowych. Może nim zostać objęty założyciel spółki, wspólnicy, spadkobiercy, przedstawiciel prawny czy też główny księgowy. Ubezpieczenie ma na celu chronić daną osobę lub grupę osób na wypadek popełnienia błędu, na który może składać się naruszenie prawa, niedochowanie należytej staranności czy też złożenie błędnych oświadczeń. Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się jednak z koniecznością opłacenia składki. Cena ubezpieczenia OC członków zarządu nie jest jednorodna. Ze zróżnicowaniem cen spotykamy się w przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia. Jego cena zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczenia (i ewentualnych podlimitów), zakresu ochrony, sytuacji finansowej ubezpieczonego, a nawet przedmiotu działalności spółki. Oczywiście niebagatelną rolę odgrywa również polityka cenowa danego zakładu ubezpieczeń. Ubezpieczający musi jednak liczyć się z tym, że minimalna składka będzie wynosić przynajmniej 1500 zł. Jeżeli interesuje Cię zakres ochrony do 1 miliona złotych, górna granica wysokości składki oscyluje w okolicach 7 tysięcy. Jeśli zaś chciałbyś zostać objęty ochroną na poziomie 10 milionów złotych, konieczne będzie wniesienie opłaty w wysokości od 5 do nawet 40 tysięcy złotych rocznie.

Gdzie się ubezpieczyć?

Wysokość składki nie jest jedynym kryterium, jakie powinieneś brać pod uwagę przy wyborze polisy ubezpieczeniowej. Oczywiście finanse firmy, szczególnie tej małej, są ważne, jednak należy zwrócić uwagę także na zakres ochrony czy podlimity, w ramach których może zostać wypłacone odszkodowanie. Pomimo, iż ubezpieczenie OC członków zarządu nie jest kosztem uzyskania przychodów (według interpretacji fiskusa), stanowi doskonałą ochronę majątkową przedsiębiorcy. Chcąc wybrać idealnie dopasowaną do siebie polisę, warto skorzystać z usług brokera, z którego ofertą można zapoznać się na stronie. W tej materii warto zaufać doświadczonemu specjaliście, bowiem ubezpieczenie D&O stanowi dosyć duży wydatek, który zarazem może okazać się inwestycją w ochronę własnego majątku. Dlatego też nie zastanawiaj się, czy warto się ubezpieczyć, a działaj!